fa EN
به روز شده در: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۸
فوری

ارکان
خیرین
دکتر محمد حسن نامی
رئیس هیات مدیره
آخرین اخبار
پربازدید ها
امروز
جمعه ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۸
مصادف با
Friday, July 19, 2019
اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب
نیمه شب شرعی
دمای هوا
دمای کنونی
در حال بارگزاری...

بسمه تعالی
اساسنامه مجمع خیرین سلامت کشور
فصل اول کلیات و اهداف :
ماده 1
نام سازمان مردم نهاد مورد نظر خیریه مجمع خیرین سلامت کشور است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت
اختصار " مجمع " نامیده می شود .
ماده 2
نوع فعالیت : کلیه فعالیتهای مجمع غیر سیاسی و غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده و با عنوان سازمان خیریه در
موضوع بهداشت و درمان با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت
خواهد نمود .
ماده 3
محدوده فعالیت مجمع در سطح ملی است .
ماده 4
محل : مرکز اصلی مجمع در استان : تهران شهرستان تهران به نشانی : تهران اراج جاده لشگرک کوچه
یاسمن پلاک 2 طبقه چهارم واحد 14 واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور
پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید .
ماده 5
تابعیت : مجمع تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند .
ماده 6
مدت فعالیت مجمع از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد .
ماده 7
دارایی اولیه مجمع اعم از منقول و غیر منقول مبلغ 10000000 ریال می باشد که از سوی هیئت مؤسس
تماماً پرداخت شده و در اختیار مجمع قرار گرفته است .

ماده 8
هیئت مؤسس مجمع اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده اند و بعد از تأسیس تحت
عنوان مؤسس مسئولیتی نخواهند داشت .
ماده 9
اهداف مجمع عبارتند از :
الف : کلیات
فراهم آمدن امکان شناسایی و ساماندهی خیرین سلامت کشور و برنامه ریزی برای بهره گیری صحیح از
کمکها ، مشارکتهای مردمی و هدایت کمکها به اولویتهای ملی در حوزه سلامت .
ب : روش اجرای هدف
1 احداث ، تکمیل ، ترمیم ، تجهیز و همیاری در امر مراکز بهداشتی و درمانی کشور مورد تأیید وزارت بهداشت
، درمان و آموزش پزشکی 2 همیاری در اداره ، مددکاری و توسعه برنامه های مراکز آموزشی ، درمانی ،
تحقیقاتی و پژوهشی مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 3 تلاش در جهت ایجاد هماهنگی
و وحدت رویه و حمایت معنوی و قانونی از فعالیتهای مؤسسات خیریه در بخش سلامت کشور . چنانچه اجرایی
نمودن مواردی از اهداف نیازمند کسب مجوز از دستگاه خاصی باشد اقدام پس از کسب مجوز صورت می گیرد
.ماده 10
شرایط عضویت : 1 تابعیت جمهوری اسلامی 2 پذیرش اساسنامه 3 اشتهار حرفه ای 4 التزام به قانون
اساسی 5 پرداخت حق عضویت 6 موافقت هیئت مدیره
انواع عضویت :
رسمی : کسانی که دارای شرایط عضویت هستند ایشان دارای حق رأی و کاندیداتوری هستند .
غیررسمی : افرادی که فاقد شرایط عضویت هستند ولیکن می توانند در پیشبرد اهداف مثمر ثمر واقع شوند
ایشان فاقد حق رأی و کاندیداتوری در هیئت مدیره و بازرسی هستند .
فصل دوم ساختار
ماده 11
ارکان مجمع عبارتند از : 1 مجمع عمومی 2 هیئت مدیره 3 دبیرکل 4 بازرس
ماده 12
مجمع عمومی مؤسس همان هیئت مؤسس بوده و وظایف ذیل را داراست :
1 انجام اقدامات اولیه برای تأسیس ؛
2 تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن ؛
3 انتخاب اولین مدیران و بازرسان مجمع .
تبصره 1 اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء بوده
و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم ، در بار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت .
تبصره 2 تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تأیید مرجع صدور پروانه و
دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می شود .
ماده 13
مجمع عمومی عادی :
مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضاء می باشد و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا
فوق العاده تشکیل می گردد .
ماده 14
مجمع عمومی عادی سالانه درتیر ماه تشکیل خواهد شد . جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضاء در بار اول
رسمیت یافته و با حضور هر تعداد اعضاء در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود .
تبصره 1 اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آراء حاضرین در جلسه
رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رأی اکثریت نسبی خواهد بود . در
صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله حداقل 10 )ده( روز تشکیل و با هر
تعداد از اعضای حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت .
تبصره 2 مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره یا
بازرس )ها( یا به درخواست یک پنجم اعضاء در صورتی که هیئت مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به
درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید تشکیل می گردد .
تبصره 3 دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل 01 روز و
حداکثر 40 روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت کتبی صورت می پذیرد .
تبصره 4 روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها روزنامه اطلاعات می باشد .
تبصره 5 جایگزینی یا کاهش تعداد اعضاء مجمع که به علل فوت ،استعفاء ، عدم امکان همکاری و تمایل -
وغیبت غیر مجاز، امکان حضور در جلسات مجمع را ندارند با رائ سه چهارم اعضاء حاضر به تصویب مجمع
عمومی خواهد رسید.
ماده 15
وظایف مجمع عمومی عادی :
1 انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان ) اصلی و علی البدل ( ؛
2 استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس )ها( ؛
3 تعیین خط مشی کلی مجمع ؛
4 بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیئت مدیره ؛
5 تصویب ترازنامه و بودجه مجمع ؛
6 تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها ؛
7 عزل اعضای هیئت مدیره و بازرسان ؛
8 تعیین حق عضویت ؛
9 تصویب انتشار نشریه .
ماده 16
مجمع عمومی فوق العاده :
مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :
1 با درخواست اکثریت اعضای هیئت مدیره یا بازرس ؛
2 با درخواست یک پنجم اعضاء در صورتیکه هیئت مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء
مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید .
تبصره 1 اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی
می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضاء که حق رأی دارند تشکیل می گردد .
تبصره 2 تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .
ماده 17
وظایف مجمع عمومی فوق العاده :
1 تصویب تغییرات اساسنامه ؛
2 بررسی و تصویب یا رد انحلال ؛
3 تغییر در میزان سرمایه ؛
4 انحلال قبل از موعد ؛
5 هرگونه تغییر در ماهیت .
ماده 18
مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند .
تبصره 1 اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی
خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد .
تبصره 2 رئیس هیئت مدیره رئیس هیئت رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب
هیئت مدیره باشد .
تبصره 3 مجامع عمومی عادی ، عادی فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت کشور برگزار می شود .
ماده 19
هیئت مدیره :
مجمع دارای هیئت مدیره ای مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود .
تبصره 1 جلسات هیئت مدیره با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء
حاضرین معتبر خواهد بود .
تبصره 2 شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و
بدون اطلاع قبلی تا 2 جلسه متوالی یا 2 جلسه متناوب در طول سال در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .
تبصره 3 دعوت از اعضای هیئت مدیره می بایست حداقل 7 روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی
انجام پذیرد .
ماده 20
در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیئت مدیره یا بازرس عضو علی البدل برای
مدت باقیمانده هیئت مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .
در صورتیکه تعداد هیئت مدیره یا بازرسی به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل
نیز موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده
در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضاء برگزار خواهد گردید .
ماده 21
هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل ماهی 2 بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت یا دعوت
کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد .
تبصره نحوه تشکیل جلسه فوق العاده به موجب آئین نامه داخلی است که به تصویب هیئت مدیره
خواهد رسید .
ماده 22
اعضای هیئت مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس ،
یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود . حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آئین نامه ای
که به تصویب مجمع عمومی اعضاء خواهد رسید مشخص می نماید .
تبصره 1 هیئت مدیره موظف است پس از تعیین سمتها ، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج یک نفر را
به سمت دبیرکل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند .
تبصره 2 دبیرکل نمی تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضای مجمع
عمومی .
تبصره 3 هیئت مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند .
تبصره 4 هیئت مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضای هیئت مدیره تعریف نماید
.
ماده 23
هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد اعضاء هیئت مدیره برای دوره های بعدی
بلامانع است .
ماده 24
هیئت مدیره نماینده قانونی مجمع بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد :
حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای
مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی ، ایجاد شعب داخلی و خارجی و
اقدام لازم برای ثبت قانونی آن ، تعقیب جریانات قضایی ، اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ،
تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش )مصالحه( و در صورت اقتضاء
تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و
سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیئت مدیره واگذار گردیده ، به طور کلی هیئت مدیره می تواند هر
اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می
باشد پس از تصویب مجمع به نام مجمع انجام دهد .
همچنین هیئت مدیره موظف است 3 ماه قبل از پایان تصدی خود ، از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات
هیئت مدیره و بازرس جدید دعوت نماید . هیئت مدیره قبل از درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار باید دستور
کار مجمع عمومی ، زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضاء را به تأیید مرجع صدور پروانه برساند و
حداقل 40 روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید .
تبصره 1 جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت
خاص مجمع عمومی اعضاء است ، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود
اهداف و اساسنامه را دارا می باشد .
تبصره 2 هیئت مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری مجمع تا
مبلغ 10/000/000 ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید .
ماده 25
مجمع دارای 2 نفر بازرس اصلی و 1 نفر بازرس علی البدل می باشد که در مجمع عمومی عادی با رأی کتبی و
برای مدت یک سال انتخاب می گردند . انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .
ماده 26
اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند :
1 کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم
شده باشند ؛
2 مدیران و دبیرکل مجمع ؛
3 اقربای سببی و نسبی مدیران و دبیرکل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ؛
4 همسر اشخاص مذکور در بند 2 .
ماده 27
وظایف بازرس به شرح ذیل است :
1 بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی ؛
2 مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع
عمومی ؛
3 گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی ؛
4 اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیئت مدیره و مدیران در
اختیار مجمع عمومی گذاشته اند ؛
5 سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است ؛
تبصره بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید .
ماده 28
بازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات مجمع انجام داده و اسناد و مدارک
و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق
العاده مجمع عمومی را بنماید .
ماده 29
هیئت مدیره ، دبیرکل و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت
خود باقی خواهند بود .
ماده 30
دبیرکل بالاترین مقام اجرایی مجمع است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره و اساسنامه به وی
تفویض می گردد نماینده محسوب شده و از طرف مجمع حق امضاء دارد .
تبصره 1 عزل دبیرکل از اختیارات هیئت مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد .
تبصره 2 دوره تصدی دبیرکل از مدت مسئولیت هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود ولیکن انتخاب مجدد او طبق
مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد . دبیرکل در صورت انقضاء مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین ،
وظایف محوله را انجام دهد .
تبصره 3 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دبیرکل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای
رئیس هیئت مدیره و با مهر مجمع معتبر خواهد بود .
ماده 31
دبیرکل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می باشد :
1 نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی ؛
2 استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیئت مدیره ؛
3 نگهداری دارایی ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر مؤسسه ؛
4 اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیئت مدیره به وی تفویض شده باشد ؛
5 ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش ، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای مجمع به هیئت مدیره جهت
ارائه به مجمع عمومی ؛
6 تهیه پیش نویس ترازنامه ، بودجه ، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیئت مدیره و ارسال به
مجمع عمومی ؛
7 تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیئت مدیره ؛
8 نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی ؛
9 پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیئت مدیره ؛
10 انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به دبیرکل محول شده یا
بشود
ماده 32
حقوق و مزایای دبیرکل بوسیله هیئت مدیره تعیین می شود .
در صورتی که دبیرکل از اعضای هیئت مدیره نباشد بدون داشتن حق رأی می تواند در جلسات هیئت مدیره
شرکت نماید .
فصل سوم بودجه و مواد متفرقه
ماده 33
بودجه مجمع از طریق ذیل تأمین می شود :
الف( هدیه ، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی .
ب( وقف و حبس .
پ( وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت ، اهداف و اساسنامه مجمع .
ت( حق عضویت در مجمع .
ماده 34
مجمع مکلف است درآمد و هزینه ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن را همراه با گزارش عملکرد
اجرایی حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارائه نماید . چنانچه مرجع مذکور در
طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید مجمع موظف به ارائه آن است .
تبصره 1 هیئت مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک های رسمی اقدام نموده و
کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه مازاد بر هزینه ها را در
همان حساب نگهداری کند .
تبصره 2 سال مالی مجمع منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود به استثناء
سال مالی اول که از بدو تأسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود . کلیه مدارک پرونده ها و مکاتبات در
دفتر مرکزی مجمع نگهداری می شود .
تبصره 3 مؤسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و همچنین هیأت امناء و مدیران مؤسسه حق معامله با –
مؤسسه را ندارند .
تبصره 4 مکاتبات رسمی مجمع با امضای دبیرکل صورت می پذیرد .
تبصره 5 مصوبات و صورتجلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ ، ثبت و به امضای
اعضای ذیربط خواهد رسید .
ماده 35
هیئت مدیره مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و
در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات
اداری ثبت ، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید .
ماده 36
هیئت مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل ، شماره های تماس و پست الکترونیکی و دیگر موارد
مشابه را به مرجع صدور پروانه فعالیت اعلام نماید .
ماده 37
مجمع دارای سربرگ ، مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت مدیره و برابر مقررات تهیه
خواهد شد . هیئت مدیره مکلف است نمونه سربرگ ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه
فعالیت ارسال نماید .
تبصره هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد .
ماده 38
انحلال : در صورت انحلال مجمع ، مجمع عمومی فوق العاده حداقل 3 نفر را بعنوان هیئت تسویه انتخاب و
این هیئت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تسویه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین
دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی مجمع را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند . هیئت
مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید .
تبصره 1 مؤسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچگونه برداشت و یا تخصیص از محل کمکها و هدایای دریافتی
نقدی و غیرنقدی به مؤسسه را ندارند و بعد از انحلال مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی مؤسسه را
به سازمان بهزیستی یا یکی از مؤسسات دولتی و یا مؤسسات خیریه و عام المنفعه دیگر با نظارت مرجع صدور
پروانه واگذار نماید .
تبصره 2 تسویه امور مربوط به مجمع بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت .
تبصره 3 هیئت تسویه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تسویه انتخاب می نماید .
تبصره 4 مدیر تسویه موظف است یک نسخه از گزارش تسویه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه
نماید
ماده 39
چنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد ،
مجمع موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید .
ماده 40
به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین نامه ذیربط تأسیس و فعالیت سازمانهای
مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد .
ماده 41
این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 41 ماده و 35 تبصره درنشست مورخ 10 / 9 / 88 مجمع عمومی مؤسس به
تصویب رسید.

کمک سریع
بانک مقصد را انتخاب کنید
به زودی ...
مصاحبه ها
نظرسنجی
کیفیت برگزاری اولین همایش خیرین سلامت استان تهران را چگونه ارزیابی می کنید؟
ثبت
نتایج
تعداد کل آرا: ٣٨
پیوند ها
خطا!
- فیلد نام خالیست
- فیلد ایمیل خالیست